Het aanstaande vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie betekent niet dat de andere lidstaten verdachten nu niet meer hoeven uit te leveren. Een door de Britten uitgevaardigd Europees aanhoudingsbevel moet gewoon worden uitgevoerd.

Het Europees Hof van Justitie heeft dat bepaald in een zaak rond een man die in 2016 op verzoek van de Britten in Ierland werd opgepakt. Het Verenigd Koninkrijk wil hem vervolgen voor moord, verkrachting en brandstichting.

De man verzette zich tegen de uitlevering vanwege vragen over de Brexit. De Ierse rechter legde de kwestie vervolgens voor aan het hof in Luxemburg. Het hof oordeelt dat de aangekondigde Brexit geen reden is om de uitlevering te weigeren, zolang het Verenigd Koninkrijk nog EU-lid is.

Wel moet de Ierse rechter onderzoeken of er redenen zijn om aan te nemen dat de verdachte na de Britse uittreding het gevaar loopt dat zijn grondrechten niet worden gerespecteerd. Het hof denkt dat die zullen worden nageleefd.

De Britse exit is voorzien op 29 maart. De Europese regels blijven echter van kracht in een transitieperiode tot eind tot 2020 als daar een definitief akkoord over komt.