De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag een decreet getekend dat het makkelijker maakt om sancties op te leggen aan buitenlandse actoren die proberen Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden.

Nationale Veiligheidsadviseur John Bolton vertelde aan journalisten dat de Amerikaanse ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën voortaan sancties kunnen voorstellen en goedkeuren. 

De sancties kunnen worden opgelegd aan buitenlandse regeringen, bedrijven en individuen. Ze kunnen onder meer bestaan uit het bevriezen van financiële tegoeden, het beperken van de toegang tot Amerikaanse financiële diensten, zoals banken, en een verbod voor Amerikaanse burgers om zaken te doen met de gesanctioneerde partij.