Als de Europese Unie met één stem spreekt, kan zij haar wil volgens voorzitter Jean-Claude Juncker aan anderen opleggen.

"We moeten meer een wereldspeler worden en meer eenheid tonen", zei Juncker in zijn vierde grote beleidstoespraak, de jaarlijkse State of the Union.

Als Europa zich beter bewust is van zijn politieke en soms ook militaire macht, kan het veel meer invloed uitoefenen, aldus de Luxemburger. Europa moet volgens hem het voortouw nemen op tal van terreinen, waaronder handel en defensie.

Juncker wil van de EU een unie maken die "elke dag een beetje perfecter" is. "We kunnen onze stabiliteit exporteren", aldus Juncker. Hij pleitte voor aansluiting van de Balkanlanden bij de EU. "Anders zullen andere landen onze buren inpalmen."

Onder meer over China, Venezuela en Jeruzalem bleek de EU eerder niet in staat een eensgezinde positie in te nemen. Door snel tot een robuust standpunt te komen, krijgt Europa internationaal veel meer gewicht, is het idee.

Junckers termijn loopt volgend jaar af, maar hij wil nog geen definitieve balans opmaken. "Zover zijn we nog niet."

EC wil terrorismezaken laten behandelen bij Europees Openbaar Ministerie

De Europese Commissie stelde woensdag ook voor om met het Europees Openbaar Ministerie (EOM) grensoverschrijdende terrorismezaken te kunnen behandelen.

Volgens de commissie verloopt de uitwisseling van informatie nu soms stroperig. "We moeten terroristen op een meer gecoördineerde manier kunnen vervolgen in onze unie", aldus Juncker. "Want terroristen kennen geen grenzen. Europeanen verwachten terecht dat de EU ze veilig houdt."

Van de 28 lidstaten doen er 22 mee met het EOM, waaronder Nederland. Ons land is echter tegenstander van uitbreiding van het mandaat met bijvoorbeeld terrorismebestrijding.

Het EOM gaat eind 2020 van start. Elke deelnemende lidstaat stationeert een aanklager in het hoofdkwartier in Luxemburg. De rechtspraak blijft nationaal.

Juncker pleit voor Europese grenspolitie

Juncker zei woensdag ook dat Europa eigen grensbewakers moet krijgen die de grenzen van Europa in de gaten houden en een grotere rol krijgen bij het inperken van migratiestromen.

De in 2016 opgerichte Europese grens- en kustwacht moet daarvoor in 2020 uitgebouwd zijn van dertienhonderd tot tienduizend man, meer bevoegdheden krijgen en centraal aangestuurd worden.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!