Paus Franciscus heeft tijdens zijn bezoek aan Ierland kritiek geuit op de wijze waarop binnen zijn Rooms-Katholieke Kerk is omgegaan met slachtoffers van seksueel misbruik.

De kerkvorst noemde het terecht dat grote verontwaardiging is ontstaan over het feit dat ''geestelijke autoriteiten hebben nagelaten op toereikende wijze te reageren op deze walgelijke misdrijven''.

Franciscus zei niet te kunnen voorbijgaan aan het misbruik van jongeren door ''leden van de kerk die verantwoordelijk waren voor hun onderwijs en bescherming''. Hij sprak over een ''bron van pijn en schaamte voor de katholieke gemeenschap''.

De paus bracht zaterdag na zijn aankomst in het land een bezoek aan president Michael D. Higgins. Die kaartte de onrust rond het misbruik aan bij zijn gast. ''President Higgins heeft Zijne Heiligheid aangesproken op het ongekende leed dat is veroorzaakt door het seksueel misbruik van kinderen door sommigen binnen de katholieke kerk'', meldt het kantoor van Higgins.

Eerste bezoek aan Ierland in 39 jaar

Het eerste pauselijke bezoek aan het land in 39 jaar staat in het teken van de Wereldgezinsdagen, waar duizenden katholieken aan deelnemen. Zij reflecteren volgens de organisatie ''op het belang van het huwelijk en het gezin als hoeksteen van onze levens, de samenleving en de kerk''. Recente onthullingen over misbruik binnen de kerk werpen echter een schaduw over het bezoek.

De vorige paus die het overwegend rooms-katholieke Ierland bezocht was Johannes Paulus II. Tijdens zijn bezoek waren onder meer echtscheidingen en anticonceptie nog illegaal. Inmiddels hebben Ierse kiezers zich via referenda uitgesproken voor het legaliseren van abortus en het homohuwelijk.

Premier Leo Varadkar zei deze week tegen de BBC dat de Rooms-Katholieke Kerk vroeger een ''te dominante plaats had in onze samenleving''. Hij stelde dat zijn voorgangers met bisschoppen overlegden over beleidsvraagstukken, maar dat soort gebruiken zijn volgens Varadkar niet meer van deze tijd.