Paus Franciscus, die zich geconfronteerd zag met talloze gevallen van seksueel misbruik van minderjarigen door priesters in verscheidene landen, heeft een brief geschreven over deze schandalen.

De paus riep alle rooms-katholieken ter wereld op te helpen bij het ''uitroeien van deze cultuur des doods''.

De kerkelijk leider richtte zijn stellige woorden tot ''het volk Gods'' en beloofde geen enkele maatregel te schuwen om dit misbruik en het verdoezelen ervan voortaan te voorkomen.

''We zijn ervan doordrongen dat de wonden nooit meer verdwijnen. Ze dwingen ons tot een krachtige veroordeling van deze gruweldaden'', aldus Franciscus, die wil dat de 1,2 miljard katholieken hun krachten bundelen om voor eens en voor altijd een einde te maken aan deze kwalijke praktijken.

De pauselijke brief verwees onder meer naar de bevindingen van een 'grand jury' in de Amerikaanse staat Pennsylvania, waar geestelijk leiders zich jarenlang vergrepen aan minderjarigen. ''De meeste gevallen in het rapport dateren van lang geleden. Dat maakt duidelijk dat misbruik al die tijd werd genegeerd, verzwegen of in de doofpot gestopt.''

Vergelijkbare gevallen werden onlangs aan de kaak gesteld in onder meer Chili en Australië.

De paus staat niet bekend als een fervent strijder tegen kindermisbruikers. Franciscus trok de betrouwbaarheid van de Chileense slachtoffers aanvankelijk in twijfel en schaarde zich aan de zijde van bisschop Juan Barros, die ervan wordt beschuldigd kindermisbruik door een priester te hebben bijgewoond en onder het tapijt te hebben geschoven. De paus bood medio april zijn verontschuldigingen aan voor die "ernstige fouten". 

Paus beweert al jaren zerotolerancebeleid te voeren

Franciscus heeft in het verleden meerdere keren gezegd dat hij een zerotolerancebeleid voert ten aanzien van pedofiele priesters. Er zijn echter veel gevallen bekend waarin de paus de verantwoordelijke geestelijken niet ontsloeg, maar het voldoende vond dat zij zich terugtrokken voor een "leven van gebed en boetedoening". 

In januari 2014 maakte aartsbisschop Silvano Tomasi, afgezant van het Vaticaan bij de Verenigde Naties, bekend dat er tussen 2004 en 2014 meer dan 3.420 geloofwaardige aantijgingen van kindermisbruik werden ontvangen door de kerkafdeling die verantwoordelijk is voor de afhandeling van dergelijke beschuldigingen. Dat resulteerde in het ontslag van 848 priesters. 2.572 priesters kwamen ervanaf met lichtere strafmaatregelen.

"Dat is geen zerotolerance, maar 75-procenttolerance", aldus advocaat Keiran Tapsell, die betrokken was bij de parlementaire commissie die kerkelijk misbruik onderzocht in Australië