Indiase autoriteiten zeggen dat vier miljoen mensen in de staat Assam niet kunnen bewijzen dat ze Indiase burgers zijn. Hun namen staan niet in een conceptbevolkingsregister. Daarmee verliezen ze in feite het Indiase staatsburgerschap.

Het bevolkingsonderzoek leidde tot onrust onder Bengaals sprekende moslims in het gebied. Ze vrezen te worden uitgezet.

De Bengaalse gemeenschap in Assam werd gevestigd door honderdduizenden mensen die begin jaren zeventig naar India vluchtten vanuit Bangladesh. Dat land splitste zich met een bloedige oorlog af van Pakistan.

Volgens de Indiase regering dient het nieuwe register om illegale immigratie uit Bangladesh te bestrijden. Inwoners van de staat moesten documenten overleggen met bewijs dat zij of hun families al voor 24 maart 1971 in India woonden. In totaal hebben ruim 30 miljoen mensen daaraan gehoor gegeven.

Een hoge functionaris zei dat de miljoenen mensen die buiten de boot vielen nog een kans krijgen om alsnog te worden opgenomen in het volksregister.

Moslimminderheid

Critici zien het bevolkingsonderzoek als een tegen de moslimminderheid gerichte maatregel. De regering ontkent dat.

De deelstaatregering van de partij van de Indiase premier Narendra Modi, de hindoe-nationalistische Bharatiya Janata Partij (BJP), heeft in het verleden gezegd dat illegale moslimmigranten zullen worden uitgezet.

Immigranten die hindoe zijn geworden, moeten juist worden omarmd, zei Modi in 2014. Hij omschreef de moslimmigranten in diezelfde toespraak als "infiltranten".

Niet concreet

De critici menen dat de BJP met het register probeert steun te verwerven voor de aankomende verkiezingen.

Er zouden nog geen concrete maatregelen zijn genomen om illegale migranten daadwerkelijk uit te zetten. Ze waarschuwen wel dat India mogelijk een nieuw statenloos volk creëert, vergelijkbaar met de eveneens islamitische Rohingya-minderheid in Myanmar.

Veel Rohingya's zijn naar Bangladesh gevlucht. Dat land heeft grote moeite om die vluchtelingenstroom te beheersen. Het lijkt dan ook onwaarschijnlijk dat Bangladesh zal instemmen met het opnemen van een nieuwe groep ontheemden uit India.