Het aantal mensen dat over de Middellandse Zee naar Europa probeerde te vluchten, is in de eerste helft van 2018 meer dan gehalveerd ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

In de eerste helft van dit jaar werden 46.449 migranten geteld. In dezelfde periode in 2017 waren dat er iets meer dan 101.000. Dat was toen een ruime halvering ten opzichte van 2016 toen 231.000 mensen de Middellandse Zee probeerden over te steken. De tocht over water blijft levensgevaarlijk. Dit jaar kwamen 1.412 vluchtelingen om het leven. In 2017 was dat aantal tot juli 2.340.

De daling in Italië is nog veel sterker, zegt de woordvoerder van de IOM, Flavio Di Giacomo. Volgens hem is het aantal migranten dat dat land binnenkomt, met 80 procent gedaald in vergelijking met 2017 en versnelt de trend van afnemende aantallen nog steeds.