Zeid Ra’ad Al Hussein, de hoge VN-commissaris voor de mensenrechten, heeft het Hongaarse immigratiebeleid scherp veroordeeld.

Het parlement in Boedapest nam een wet aan die het helpen van asielzoekers, vluchtelingen en migranten zonder papieren door personen of organisaties strafbaar stelt.

"Dat besluit is een aanslag op de fundamentele rechten van de mens en op de vrijheden in Hongarije. Het voortdurend haatzaaien door de huidige regering ter wille van het politieke gewin heeft geleid tot deze laatste schandelijke ontwikkeling. Die is schaamteloos xenofoob en gaat lijnrecht in tegen Europese en internationale normen en waarden ten aanzien van mensenrechten'', aldus Zeid.

''Zoals eerder benadrukt, erkennen we de verantwoordelijkheid van Hongarije voor zijn grensbeheer. Maar deze wettelijke maatregel bedreigt de veiligheid en rechten van migranten en vluchtelingen, en tevens het belangrijke werk van organisaties en mensenrechtenactivisten die hen beschermen en bijstaan.''

De Europese Commissie zei donderdag bezorgd te zijn over het Hongaarse besluit en te bekijken of de nieuwe wetgeving in strijd is met de Europese regels. ''Afhankelijk van de uitkomst zullen wij de nodige stappen ondernemen", aldus een woordvoerder.

Forse belemmering

Daarbij wordt ook het oordeel van de gezaghebbende Venetië-commissie van de Raad van Europa betrokken. Dat wordt vrijdag gepresenteerd. De voorzitter van die commissie, Gianni Buquicchio, had het Hongaarse parlement eerder deze week tevergeefs opgeroepen daarop te wachten.

Ook de rapporteur van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa, die moet waken over mensenrechten en democratie, sprak zijn zorgen uit. Volgens Yves Cruchten zal de wet het werk van activisten en maatschappelijke organisatie fors belemmeren. Hij concludeert dat er een probleem is als het gaat om internationale mensenrechtenstandaarden, met name de vrijheid van vereniging en meningsuiting.