Dit jaar zijn tot dusver 91 illegalen door de Kustwacht opgepakt bij de Benedenwindse eilanden. In de Tweede Kamer bestaan zorgen over de vluchtelingenstroom uit Venezuela, maar vooralsnog is die niet massaal. 

''Het is wel een dreiging", zei staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) woensdag in de Kamer. 

Vorig jaar werden er over het hele jaar 326 illegalen aangehouden en in 2016 ging het volgens Knops om 21 mensen.

Hoeveel illegalen precies op Aruba, Bonaire en Curaçao verblijven is niet bekend. ''Er is geen sprake van een dramatische stijging over de jaren heen", aldus de bewindsman. Aruba, Bonaire en Curaçao liggen enkele tientallen kilometers verwijderd van de kust van Venezuela, maar Knops ziet geen massale toestroom uit dat land. Venezolanen vluchten vooral naar Colombia. 

Het kabinet zet ook in opvang in de buurlanden. Het wil voorkomen dat de migranten een ''hachelijke zeetocht" gaan maken en dan toch direct weer worden teruggestuurd. De meeste mensen die Venezuela verlaten zijn geen politieke vluchtelingen en hebben geen recht op asiel.

De Kustwacht heeft geen extra steun nodig in verband met de crisis in Venezuela. ''De Kustwacht functioneert goed", zei Knops. In het regeerakkoord is afgesproken de Kustwacht 10 miljoen euro structureel extra te geven. Met de Kustwacht van Venezuela wordt op operationeel niveau ''heel goed samengewerkt", aldus Knops.