De Europese Commissie wil dat diploma's van de middelbare school en het hoger onderwijs automatisch erkend worden in de Europese Unie.

Binnen de Benelux zijn hier al afspraken over gemaakt, maar uitbreiding naar de rest van de EU-landen ligt gevoelig. Zo benadrukt Nederland dat de kwaliteit van het diploma niet ter discussie moet staan.

In de eerste stap van dit proces worden de 28 lidstaten eerst gevraagd zich uit te spreken voor automatische (vrijwillige) erkenning. De regeringsleiders deden dat in december al. Hierop volgt een stap-voor-stapbenadering die het vertrouwen in elkaars onderwijssysteem moet opbouwen.

Studenten moeten nu vaak veel tijd en geld steken in het in een ander EU-land geldig laten verklaren van hun diploma. De EU wil met het creëren van het initiatief European Education Area in 2025 verdere stappen zetten in het creëren van een echte Europese arbeidsmarkt.