Vanwege aanhoudende mensenrechtenschendingen in Myanmar scherpt de Europese Unie het wapenembargo tegen het land aan en verlengt het met een jaar. De samenwerking op militair vlak, waaronder training, wordt stopgezet.

Er geldt nu ook een exportverbod voor niet-militaire goederen die kunnen worden gebruikt om de bevolking te onderdrukken. Voor de uitvoer van producten om communicatie in de gaten te houden, gelden beperkingen.

De opperbevelhebber en andere hooggeplaatste militairen zijn sinds oktober niet welkom in de EU, en dat wordt mogelijk uitgebreid naar meer militairen en leden van de grenspolitie. Er worden ook voorbereidingen getroffen om hun tegoeden in Europa te bevriezen.

Die strafmaatregelen worden doorgevoerd als het geweld tegen de Rohingya-minderheid aanhoudt en hun terugkeer wordt belemmerd. Ook militairen en politiemensen die humanitaire hulp tegenhouden en onderzoek naar mensenrechtenschendingen in de weg staan kunnen dan op de sanctielijst komen.

Maatregelen

De EU ministers van Buitenlandse Zaken hadden in februari opdracht gegeven maatregelen uit te werken vanwege het geweld, de moorden en verkrachtingen door veiligheidstroepen in vooral de deelstaat Rakhine, waaruit meer dan 700.000 Rohingya-moslims zijn gevlucht.