De twee Belgische kerncentrales in Doel en Tihange gaan dicht in 2025. Alleen als de komende jaren mocht blijken dat een tekort aan elektriciteit dreigt, zou kunnen worden besloten de levensduur toch te verlengen.

De Belgische regeringspartijen bereikten vrijdag een akkoord over een energiestrategie waarin deze afspraak is vastgelegd. Over de veiligheid van de reactoren bestaan veel zorgen in de buurlanden, waaronder Nederland.

De sluiting in 2025 was al voorzien, maar de laatste tijd opperde de N-VA, de grootste regeringspartij, de centrales langer open te houden. De partij kreeg de garantie dat de energieprijzen niet de pan uit rijzen en vergelijkbaar blijven met omringende landen.

Om de sluiting van de centrales op te vangen en aan de klimaateisen van Parijs te kunnen voldoen, zet de regering volop in op hernieuwbare energie, onder meer door meer windparken in de Noordzee neer te zetten.

Veiligheid

Veel partijen maken zich zorgen om de staat van de Belgische kerncentrales. De landelijke en lokale politiek, de Onderzoeksraad, vele honderdduizenden burgers willen dat de centrales sluiten.

Nederland, Duitsland en Luxemburg hebben aangegeven de kerncentrales niet te vertrouwen. De Nederlandse Onderzoeksraad Voor Veiligheid concludeerde op 31 januari dat Nederland en haar buurlanden een beter crisisplan moeten hebben voor als er zich een ongeluk voordoet in een van de centrales.

Nederlands gas 

België is voor 30 procent afhankelijk van het laagcalorische gas uit Nederland. Nederland heeft echter vastgelegd dat de gaskraan vanaf 2024 geleidelijk wordt dichtgedraaid en de levering in 2030 stopt.

Het versneld terugschroeven van de Nederlandse gasproductie baart de Belgische regering geen zorgen. De energieminister Marie-Christine Marghem heeft ''regelmatig en nauw" contact met minister Wiebes en ''werkt dan ook goed samen met de Nederlandse overheid", laat haar woordvoerder weten.

De industrie kan al voor een groot deel draaien op hoogcalorisch gas. De installaties bij Belgische huishoudens worden de komende tien jaar aangepast. ''Een verdere versnelling van de omschakeling van buitenlandse verbruikers is op dit moment niet mogelijk'', aldus Wiebes.

Rutte: 'Stapsgewijze beëindiging gaswinning Groningen'
40
Rutte: 'Stapsgewijze beëindiging gaswinning Groningen'

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!