Ierland zal op 25 mei in een referendum stemmen over het al dan niet liberaliseren van abortuswetten, aldus de regering woensdag. Het is voor het eerst in 35 jaar dat kiezers de mogelijkheid krijgen een van de strengste wetten te herzien.

Abortus was lang een onderwerp dat voor verdeeldheid zorgde in het streng rooms-katholieke Ierland. Een volledig verbod werd pas opgeheven in 2013 toen abortus werd toegestaan in gevallen waarin het leven van de moeder in gevaar is.

Kiezers zullen in het referendum worden gevraagd of zij het achtste amendement van de grondwet willen intrekken. Dat werd in 1983 ingevoegd om het gelijke recht op leven van de moeder en haar ongeboren kind in de grondwet vast te leggen.