De Duitse regering wil een landelijke regeling waarmee steden een verbod kunnen invoeren om vervuilende auto's te weren. Dat meldden Duitse media zaterdag.

Zij noemen dat opmerkelijk omdat de regering tot nu toe dergelijke rijverboden in elke vorm had afgewezen.

Komende week wordt in Leipzig een uitspraak verwacht van de hoogste administratieve rechter over de vraag of steden bij gebrek aan een landelijke regeling zelfstandig een rijverbod mogen invoeren als de lucht te vervuild is.

Het Duitse ministerie van verkeer kondigt in antwoord op schriftelijke vragen aan dat er aan een landelijke regeling wordt gewerkt.

Zeventig steden

In zeventig steden in Duitsland worden herhaaldelijk normen voor stikstofoxide in de lucht overschreden. Die gemeenten moeten daarom actie ondernemen. In Düsseldorf en Stuttgart zijn er al plannen om oude dieselauto's te weren.

De rechter in Leipzig zal naar verwachting komende dinsdag uitspraak doen over de vraag of die steden daar zelf over mogen beslissen.