De Franse regering gaat een nieuw migratiebeleid voorstellen om asielaanvragen strenger en sneller te behandelen. Ook wil de regering meer inspanningen om afgewezen asielzoekers daadwerkelijk uit te zetten.

Het aantal asielaanvragen blijft in Frankrijk, in tegenstelling tot veel andere Europese landen, alsmaar stijgen. In 2017 vroegen meer dan 100.000 mensen asiel aan in Frankrijk, een stijging van 17 procent ten opzichte van 2016. Meer dan een derde van de aanvragers is als vluchteling erkend.

De Franse president Emmanuel Macron wil de toestroom indammen. Zijn minister van Binnenlandse Zaken, Gérard Collomb, beklemtoont dat Frankrijk wel vluchtelingen moet opnemen, maar niet alle arbeidsmigranten aankan.

Het wetsvoorstel maakt het onder meer mogelijk illegale migranten langer vast te houden, verkort de termijn waarop asielaanvragen ingediend kunnen worden en maakt het illegaal oversteken van de grens strafbaar met boetes en celstraffen van een jaar.

Protestacties

De nieuwe wet is echter omstreden in de gemengde politieke achterban van de liberaal Macron. Volgens mensenrechtenactivisten en vluchtelingenhelpers bestaat het voorstel vrijwel uitsluitend uit maatregelen om vluchtelingen te weren. Ze dreigen met protestacties.