De gezondheidsinstantie op Oost-Java wil dit jaar bijna elf miljoen inwoners tussen de een en negentien jaar oud vaccineren tegen difterie. De Indonesische provincie heeft al een tijd te maken met een epidemie van deze ziekte. 

De provincie heeft ruim 5 miljoen euro uitgetrokken voor het vaccinatieprogramma, zo meldt The Jakarta Post zaterdag.

Volgens het hoofd van de gezondheidsorganisatie worden ook religieuze personen die verbonden zijn met grote organisaties als het ministerie voor Religieuze Zaken en moslimgroepen bij het project betrokken.

Verwacht wordt dat veel moslims zich tegen de injecties zullen verzetten, omdat ze twijfelen of het wel is toegestaan volgens hun geloof. "Sommige mensen hebben twijfels over de vaccinaties. We hebben hierop geanticipeerd door religieuze personen erbij te betrekken. Vaccinatie is belangrijk", aldus het hoofd van de gezondheidsorganisatie.

Vorig jaar liepen 460 mensen difterie op in Oost-Java. Zestien mensen overleefden de ziekte niet. Het grootschalige vaccinatieprogramma wordt dit jaar in drie fasen worden uitgevoerd.