Nikos Anastasiades heeft tijdens de Grieks-Cypriotische presidentsverkiezing de meeste stemmen gekregen maar nog geen nieuwe termijn. Die moet hij volgende week in de tweede ronde afdwingen tegen Stavros Malas. Deze was in 2013 ook al zijn opponent.

Nadat alle uitgebrachte stemmen waren geteld, bleek geen van de kandidaten in de buurt te zijn gekomen van een meerderheid. De conservatieve Anastasiades genoot de meeste steun onder de kiezers: 35,5 procent. De onafhankelijke Malas, die het linkse deel van het electoraat achter zich weet, kwam uit op 30,25.

Centrumdemocraat Nikolas Papadopoulos moest genoegen nemen met 25,75 procent en is uitgeschakeld. Met name zijn achterban gaat op 4 februari op in de klassieke tweestrijd tussen rechts en links uitmaken wie de nieuwe president wordt van Cyprus.

Belangrijk 

Anastasiades en Malas hebben zes dagen de tijd de zwevende kiezers van hun ideeën te overtuigen. Belangrijkste onderwerp is de hereniging met het Turkse deel van het eiland.

De besprekingen daarover, met aan tafel behalve Griekenland en Turkije ook Groot-Brittannië als voormalig koloniale macht, liepen vorig jaar vast. De partijen werden het niet eens over de toekomstige rol van Turkije in een verenigd Cyprus.

Tijdens de campagne was de toon ook al hard in deze kwestie. Papadopoulos veroordeelde Anastasiades wegens het doen van te veel concessies in de onderhandelingen met de Turks-Cyprioten over de vorming van een confederatie. Malas werd afgeschilderd als te buigzaam in het streven naar snelle hervatting van het vredesoverleg.