Een voor Marokko ongebruikelijke kou brengt duizenden bewoners in het Atlasgebergte in de problemen. Zware sneeuwval en lage temperaturen hebben een aantal transportroutes afgesloten, waardoor de Atlasbewoners zonder voedsel dreigen te komen.

De temperatuur in het gebied is circa min 5 graden Celsius, waarop de Marokkanen helemaal niet zijn voorbereid. Watervoorraden dreigen op te raken en de stroom is op verschillende plaatsen uitgevallen. Doordat er minder voedsel is, sterft het vee, melden boeren.

De Marokkaanse Rode Halve Maan, een zusterorganisatie van het Rode Kruis, heeft een noodtransport naar het gebied gestuurd met voedsel, dekens en andere voorraden. In het Atlasgebergte wonen naar schatting 700.000 mensen.

"In dit gebied is het zelden kouder dan 18 graden, waardoor de mensen heel kwetsbaar zijn voor extreme kou. Ze kunnen onderkoeld raken of ziek worden, omdat ze erg weinig kleding en amper verwarming in hun huizen hebben'', zei een woordvoerder van de hulporganisatie.