Alle diploma's van hogeronderwijsinstellingen in Nederland, België of Luxemburg zijn binnenkort automatisch geldig in alle drie de landen.

In 2015 tekenden de Beneluxlanden al een akkoord over de wederzijdse erkenning van bachelor- en masterdiploma’s op universitair en hbo-niveau. Dat gaat nu ook gelden voor doctortitels en zogeheten associate degree-programma’s.

De automatische erkenning moet een einde maken aan de nu nog lange en soms ook dure procedures om een bul over de grens geldig te laten verklaren, om werk op hun niveau te kunnen krijgen. De Benelux is de enige regio in Europa waar dergelijke diploma’s automatisch worden erkend.

Het besluit werd in Brussel officieel goedgekeurd door onderwijsministers uit de drie landen. Namens Nederland zette minister Ingrid van Engelshoven haar handtekening. ''Dit is een mooie mijlpaal en goed nieuws voor zowel studenten, onderwijsinstellingen als toekomstige werkgevers.''

''Wederzijdse erkenning van diploma's is belangrijk, om mobiliteit in Europa te stimuleren'', sprak de bewindsvrouw. ''Om die stap te zetten moeten de transparantie en de onderwijskwaliteit op orde zijn. Binnen de Benelux heb ik daar groot vertrouwen in. Daarom is dit een goede stap, die als voorbeeld kan dienen voor de samenwerking in Europees verband."

De Benelux werkt ook aan automatische erkenning van mbo-diploma's, maar daarvoor moeten de opleidingen, bijvoorbeeld voor dierenverzorging, nog naar elkaar toegroeien, zei minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra eerder deze week op een Benelux-bijeenkomst.