In Frankrijk is dinsdagavond een wetsartikel aangenomen die het recht om je te vergissen in interactie met overheden garandeert. Bij de eerste vergissing mag de overheid geen sanctie opleggen.

De Franse regering betitelt de wetgeving als een revolutie in het dagelijks leven, meldden Franse media woensdag. Het idee is onderdeel van de hervormingsplannen van de liberale president Emmanuel Macron.

Macron vindt dat de burger zich een keer mag vergissen. Hij wil dat dit uitgangspunt een hoeksteen wordt voor de verhouding tussen de burgers en de overheid die het vertrouwen van de samenleving moet hebben.

Talrijke vergissingen bijvoorbeeld bij het aanvragen van vergunningen of het vergeten aan te vragen, kunnen een foutje zonder boze opzet zijn.

Per ongeluk

Een overheid die betwijfelt dat de fout voor het eerst en per ongeluk gemaakt is, moet het tegendeel bewijzen. Het recht op vergissen is niet absoluut en er zijn uitzonderingen, zoals in de gezondheidszorg.

De wet wordt nog nader uitgewerkt. Zo wordt gekeken naar de consequenties voor mensen die zich vergissen bij het betalen van belasting.

Boetes die over het verzuimen van betalen van belasting worden geheven, zijn vaak als een percentage van de hoofdsom uitgedrukt. Dat percentage zou fors omlaag gaan als de nalatige belastingbetaler zich onopzettelijk en voor het eerst vergist.