Als gevolg van de droogte in de regio van Kaapstad wordt het verbruik van drinkwater in de Zuid-Afrikaanse metropool verder beperkt. Het gaat om een halvering van de huidige toegestane hoeveelheid.

Vanaf 1 januari 2018 mag een inwoner van Kaapstad niet meer dan gemiddeld 40 liter water per dag gebruiken. 

De autoriteiten eisen dat elk huishouden zijn verbruik in de maand januari terugbrengt tot maximaal 10.500 liter. Huishoudens die per dag meer dan gemiddeld 40 liter water per persoon verbruiken, worden beboet of de aanvoer van water wordt beperkt. In Nederland wordt ongeveer 120 liter water per persoon per dag verbruikt.

Delen van Zuid-Afrika worstelen met de ernstigste droogte sinds mensenheugenis. Ook ondernemingen moeten in januari hun verbruik drastisch verminderen met, afhankelijk van het soort onderneming, tussen de 45 en 60 procent.

'Dag Nul'

Kaapstad telt circa 4,5 miljoen inwoners en er komen jaarlijks miljoenen toeristen over de vloer. De stuwmeren die de stad van water voorzien zijn nog voor slechts een derde gevuld. Als de droogte aanhoudt, lijkt de stad eind april op een 'Dag Nul' af te stevenen.

Dat is de dag dat er geen water meer uit de kraan komt. De inwoners moeten dan naar tweehonderd distributiepunten waar politie en militairen minimumrantsoenen water uitdelen.

Burgemeester Patricia de Lille hoopt dat er in april geen rijen mensen voor distributiecentra zullen staan, maar dan moet er heel snel heel zuinig worden omgesprongen met drinkwater. De Lille heeft er op gewezen dat 'Dag Nul' kan worden voorkomen en verdere beperking mogelijk is.

De gemeente gaat bij de huidige rantsoenering nog uit van een te hoog gemiddeld aantal mensen per huishouden.