Het door de Republikeinen gedomineerde Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft woensdag definitieve goedkeuring gegeven voor de grootste herziening van de Amerikaanse belastingwetgeving in dertig jaar tijd. In de plannen gaan bedrijven en rijke Amerikanen minder belasting betalen.

Het Huis van Afgevaardigden keurde het wetsvoorstel goed met 224 tegen 201 stemmen. Het voorstel kwam voor de tweede keer in twee dagen tijd in stemming nadat een procedurefout een nieuwe stemming noodzakelijk maakte.

De Amerikaanse Senaat stemde in de vroege uren van woensdag ook al in met de drastische hervorming van het belastingstelsel. Van de honderd senatoren stemden na een nacht van beraadslagingen 51 in met de nieuwe wet. 48 Democratische senatoren stemden tegen.

De toezichthouder van de Senaat had eerder op de dag echter bepaald dat drie maatregelen in het hele pakket niet geoorloofd waren, waarop die zijn verwijderd. Daardoor was een nieuwe stemming noodzakelijk, omdat het Huis van Afgevaardigden zijn goedkeuring over hetzelfde wetsvoorstel moet geven.

Belastingverlaging

De Amerikaanse regering wil met de nieuwe wet het belastingstelsel eenvoudiger maken. Ook is het de bedoeling dat Amerikanen minder belasting gaan betalen. Zo voorziet de hervorming onder meer in een forse daling van de vennootschapsbelasting van 35 procent naar 20 procent.

Ook wordt het aantal belastingschijven teruggebracht van zeven naar vier.

Trump

De goedkeuring is een grote overwinning voor Donald Trump, die de belastinghervorming als een belangrijk punt had gemaakt in zijn campagne voor de presidentsverkiezingen. 

Aan het begin van een kabinetsvergadering op woensdag herhaalde hij dat het verlagen van het vennootschapsbelastingtarief van 35 procent naar 21 procent een van de belangrijkste onderdelen van dit plan was.

Volgens Trump zal de verlichting van de lastendruk op bedrijven uitmonden in veel meer werk en hogere inkomens voor de middenklasse.