Het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar de Russische connecties van het campagneteam van de Amerikaanse president Donald Trump domineert al een jaar de Amerikaanse media. Waar gaat het onderzoek om en wat is de status?

De eerste signalen van Russische inmenging in de verkiezingen komen in september 2015 aan het licht.

Amerikaanse geheime diensten waarschuwden toen voor de eerste keer dat Russen probeerden in te breken in computers van de Democratische Partij. Er werd niet direct harde actie ondernomen.

Twee Russische hackersgroepen die in verband met de bemoeienissen worden genoemd zijn Fancy Bear en Cozy Bear, die verbonden zijn met Russische inlichtingen- en opsporingsdiensten.

De inmiddels ontslagen FBI-baas James Comey besloot medio 2016 tot een onderzoek naar de Russische betrokkenheid bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

In maart 2017 maakte Comey bekend dat dit onderzoek al loopt sinds juli 2016. Eind 2016 bleek uit onderzoek van Amerikaanse veiligheidsdiensten definitief dat Russische hackers zich hadden bemoeid met de verkiezingen. Volgens de NSA zouden alleen de Democraten hier slachtoffer van zijn geworden, niet de Republikeinen.

Volgens Comey hadden de Russen als doel de verkiezingen te beïnvloeden in het voordeel van Trump en werd hierom een onderzoek gestart naar Trumps medewerkers.

Ook de inlichtingencommissie van de Amerikaanse Senaat laat onderzoek verrichten naar de Russische hacks.

Tijdens de twee verhoren van Comey, half maart en begin mei, bevestigde hij dat er sinds juli vorig jaar formeel onderzoek wordt gedaan naar de banden tussen het campagneteam van Trump en Rusland plus de mogelijke bemoeienis van de Russen met de Amerikaanse verkiezingen. 

Trump doet de verhalen over vermeende Russische hacks tijdens de presidentsverkiezingen al maandenlang af als "nepnieuws". "De Democraten hebben het verhaal verzonnen en onder de aandacht gebracht om hun eigen slechte campagne te verdedigen", twitterde Trump na het eerste verhoor van Comey.

Leden van het campagneteam van Trump hadden herhaaldelijk contact met topleden binnen de Russische inlichtingendiensten.

Onderschepte telefoongesprekken en transcripties van telefoongesprekken wijzen hierop, melden vier Amerikaanse functionarissen aan The New York Times. De bronnen stellen dat de onderschepte communicatie niet beperkt bleef tot leden van de Trump-campagne, ook andere medewerkers van Trump waren hierbij betrokken.

Amerikaanse inlichtingendiensten onderschepten de communicatie rond dezelfde tijd dat zij bewijs zochten dat Rusland achter de hack van de Democraten zat. Gekeken werd of het campagneteam samenspande met de Russen bij de hack of bij andere manieren om de verkiezingen te beïnvloeden. Bewijs hiervoor zou niet zijn gevonden.

Het contact met de Russen zou hebben plaatsgevonden in de periode dat Trump zich zeer regelmatig positief over de Russen uitliet.

Veiligheidsadviseur Michael Flynn moest half februari 2017 opstappen vanwege zijn banden met Rusland.

Flynn had vóór zijn aantreden als Veiligheidsadviseur, in de periode tussen de verkiezing van Trump en zijn aanstelling half januari, al gesprekken gehad met de Russische ambassadeur. Dit ging onder meer over de door president Barack Obama opgelegde sancties tegen Rusland. Volgens bronnen zou Trumps schoonzoon en adviseur Jared Kushner hier bij Flynn op hebben aangedrongen.

Ook zou Flynn al in 2015 een vriendschappelijk gesprek met de Russische president Vladimir Poetin hebben gehad.

Daarnaast heeft de voormalige topman van de regering Trump waarschijnlijk buitenlandse betalingen ontvangen uit Rusland en Turkije zonder dat hij daarvoor toestemming had gevraagd of gekregen. Dit is tegen de wet. Ook zou hij na zijn militaire carrière hebben gelobbyd voor de Turkse overheid. Daar zou hij meer dan een half miljoen dollar aan hebben overgehouden.

Trump heeft begin mei 2017 FBI-directeur Comey ontslagen.

Volgens de president zou het een zooitje zijn bij de FBI en zou Comey het bureau niet goed leiden. Deze uitleg verbaasde vriend en vijand, omdat Trump zich nog nooit eerder ontevreden over de FBI-baas uitliet.

In de dagen na het ontslag kwam een andere versie van het verhaal naar buiten. Trump zou Comey eerder tijdens een intiem diner hebben gevraagd "loyaal" te zijn naar de president en het onderzoek naar de betrokkenheid van Flynn bij de Russische connectie te stoppen.

Trump heeft meerdere malen herhaald dat hij Comey nooit heeft ontslagen vanwege het Ruslandonderzoek.

Comey heeft begin juni 2017 een getuigenis afgelegd voor de Senaatscommissie.

Comey twijfelt er niet aan dat hij is ontslagen vanwege het FBI-onderzoek naar de Russische inmenging tijdens de presidentsverkiezingen. "We hadden een vreemde relatie, Trump wilde iets van me dat ik hem niet gaf. Ik ben ontslagen omdat er iets veranderd moest worden aan het onderzoek naar de Russen", stelde Comey onder ede.

Trump heeft volgens Comey druk uitgeoefend op het onderzoek naar de Russen. De FBI-baas zou de president hebben geantwoord dat hij "eerlijk loyaal" zou zijn.

Speciaal aanklager Robert Mueller heeft een aantal voormalige kopstukken uit het team van Trump gedagvaard.

In oktober 2017 werden zijn voormalig campagneleider Paul Manafort en diens zakenpartner Rick Gates gedagvaard. De dagvaarding bevat beschuldigingen over een complot tegen de Verenigde Staten, valse getuigenis en het witwassen van geld. De aanklachten hebben betrekking op de periode van 2006 tot en met dit jaar.

Ook zijn oud-adviseur George Papadopoulos is gedagvaard. Hij pleitte schuldig te zijn aan liegen tegenover FBI-agenten over het contact met mensen die stelden banden te hebben met hooggeplaatste Russische functionarissen.

De adviseur wist ook dat de Russen duizenden mails van Hillary Clinton in handen hadden. Hij loog vervolgens tegen de FBI over het moment dat hij hiervan op de hoogte werd gebracht en over de afkomst van deze informatie.

De belangrijkste vis tot nu toe is Michael Flynn, de eerder door Trump ontslagen oud-veiligheidsadviseur.

Flynn is begin december 2017 verhoord. Ook hij heeft bekend te hebben gelogen tegen de FBI in het Ruslandonderzoek. Na zijn aanhouding verklaarde hij in de rechtbank dat hij door een zeer hoge medewerker van Trumps transitieteam was aangespoord de gesprekken met de Russische ambassadeur te voeren.

Twee voormalig functionarissen van Trumps transitieteam zouden tegen persbureau Bloomberg hebben gezegd dat het gaat om Jared Kushner, de schoonzoon van Trump.

Flynn gaf aan dat hij het team steeds volledig op de hoogte heeft gehouden. Hij zou dan ook bereid zijn om over dit onderwerp te getuigen tegen Trump en leden van diens transitieteam.

Flynn is de eerste van de regering-Trump die wordt vervolgd in het onderzoek naar de Russische bemoeienis tijdens de Amerikaanse verkiezingen.

Trump draait over gesprekken die hij met zijn team had over Rusland en gelooft Poetin.

President Donald Trump heeft in november 2017 een aantal keer kort commentaar gegeven over het Ruslandonderzoek. Eerst stelde hij zich niets te kunnen herinneren over het bewuste gesprek met zijn buitenlandadviseurs in maart 2016, waarin een gesprek met Poetin werd voorgesteld. Daarna stelde hij zich maar weinig te kunnen herinneren: "het was een onbelangrijke bijeenkomst".

De Amerikaanse president sprak op een economische top in Vietnam half november heel kort met Poetin. Deze ontkende nogmaals dat zijn land heeft geprobeerd de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden.

Trump stelde deze uitspraak, die dus indruist tegen informatie van vrijwel al zijn eigen geheime diensten, te geloven. Een aantal oud-bazen van de veiligheidsdiensten stelden dat Trump zich door Poetin laat manipuleren.