De Amerikaanse Senaat heeft zaterdag de nieuwe belastingwet van president Donald Trump aangenomen. Dit gebeurde met een nipte meerderheid van 51 stemmen voor het plan, 49 senatoren stemden tegen. Het akkoord in de Senaat markeert een belangrijke mijlpaal voor de regering Trump. 

Met het plan wil de Amerikaanse regering een eenvoudiger belastingstelsel realiseren voor de Verenigde Staten. Ook moet het plan er voor zorgen dat er minder belasting wordt geheven. Zo voorziet de hervorming onder meer in een forse daling van de vennootschapsbelasting van 35 procent naar 20 procent. 

De beoogde hervorming van het belastingstelsel geldt als de grootste hervorming op dit gebied sinds de jaren tachtig. Volgens de voorstanders van het plan zorgen de hervormingen voor economische groei, wat huishoudens in de middenklasse duizenden dollars per jaar moet opleveren.

Om de misgelopen inkomsten voor de staat te dekken, voorziet het plan ook in het beperken of afschaffen van een aantal aftrekposten, zoals die met betrekking tot de hypotheekrente, spaargeld en bepaalde lokaal geheven belastingen. Het aantal belastingschijven wordt verder teruggebracht van zeven naar vier.

Omstreden

Het nieuwe belastingplan is niet onomstreden. De Democratische oppositie is van mening dat er met het plan vooral minder belasting wordt geheven op hogere inkomens en dat de middeninkomens straks veel meer zullen betalen.

Ook binnen de Republikeinse partij was er kritiek op enkele onderdelen van het plan. Zo waren er onder Republikeinen eerder zorgen over het oplopende begrotingstekort.

Uiteindelijk stemde een Republikeins lid van de Senaat tegen het nieuwe belastingplan. 

Aanpassingen

De leider van de Democraten, Chuck Schumer, toonde zich na de stemming erg ontevreden over late aanpassingen die de Republikeinen nog doorgevoerd hadden. De aanpassingen zouden zorgen voor meer ruimte voor bedrijven om nog minder belasting te betalen. 

Uit het Republikeinse kamp kwamen vooral opgetogen reacties. Veel Republikeinse leden van de Senaat denken dat de huidige economische groei in de VS nog verder versterkt zal worden door de belastinghervormingen. 

Samenvoegen

Het Huis van Afgevaardigden heeft recent ook akkoord gegeven voor een vergelijkbare wet. De Senaat en het Huis van Afgevaardigden zullen nu samen tot één nieuwe wet komen. Als de wet dan door het hele Congres is, levert dat president Trump een belangrijke politieke mijlpaal op. 

Trump wil de wet graag nog voor het einde van het jaar aannemen. Volgens Amerikaanse media is het zelfs mogelijk dat de president de wet nog voor Kerst zal ondertekenen.