De Amerikaanse Senaat heeft een voorgenomen stemming over het omstreden belastinghervormingsplan van president Donald Trump op het laatste moment uitgesteld.

Het plan zou de grootste Amerikaanse belastinghervorming in tientallen jaren betekenen. Een belangrijk onderdeel van het plan is het substantieel verlagen van de vennootschapsbelasting, wat Amerikaanse bedrijven honderden miljoenen dollars aan korting zou opleveren.

Het geld dat de staatskas hiermee misloopt, zou worden gecompenseerd door middel van extra investeringen van bedrijven. Dit zou meer banen en meer uitgaven moeten genereren die de economie zouden moeten stimuleren.

Een groep Republikeinen gelooft deze theorie van de indieners van het plan echter niet. Zij willen een extra clausule in de wet die garandeert dat de belastingen weer worden verhoogd als blijkt dat het begrotingstekort te hard stijgt door het plan. Het is echter maar de vraag of het mogelijk is deze clausule in de wet op te nemen.

Rijken bevoordelen

Zonder deze extra toevoeging dreigt een aantal Republikeinen tegen het voorstel te stemmen. In dat geval zou het plan stranden; de Democraten, die 48 van de honderd zetels hebben, zijn sowieso tegen het voorstel. Zij stellen dat het plan vooral de rijken bevoordeelt.

Een van de grootste critici van de nieuwe belastingwet is de Republikeinse senator Bob Corker. In het verleden waren Corker en Trump goed bevriend, maar die relatie is het afgelopen jaar bekoeld omdat de senator veel kritiek op de president heeft geuit.

Corker stelt zich niet opnieuw verkiesbaar bij de volgende verkiezingen voor de Senaat en hoeft zich dus niet aan de partijdiscipline te houden.

Compromis

Overigens is de wet er nog niet als de Senaat voor stemt. Het Huis van Afgevaardigden heeft wel een voorlopige toestemming gegeven voor een belastingherziening, maar dit gaat om een andere variant van het plan dat in een eerder stadium werd ingediend.

De twee kamers zouden na een goedkeuring van de Senaat voor het huidige plan eerst een compromis moeten sluiten over de definitieve invulling van de belastingherziening. Een andere optie is dat het Huis van Afgevaardigden stemt over het nieuwe plan dat nu in de Senaat wordt besproken. Maar het is maar de vraag of hier een meerderheid voor te vinden is in het Huis van Afgevaardigden.

Verkiezingen

Sinds Donald Trump in het Witte Huis zit heeft hij nog geen enkele grote wet door het Congres gekregen. De vraag is hoe lang de Republikeinen hun meerderheid in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden nog houden. In november 2018 zijn er verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden en voor een derde van de Senaat.

Bovendien vindt er over twee weken een speciale verkiezing plaats voor de zetel van Alabama. Dit is het gevolg van het aanstellen van de vorige officiële senator, Jeff Sessions, tot openbaar aanklager. Alabama is doorgaans een Republikeinse staat. Maar de kandidaat voor deze verkiezing, Roy Moore, ligt momenteel onder vuur nadat een flink aantal vrouwen hem heeft beticht van seksueel ongewenst gedrag.