Als Polen niet onmiddellijk stopt met het kappen van bomen in het oerbos Bialowieza, zal het Europees Hof van Justitie een boete opleggen van ten minste 100.000 euro per dag.

Kappen is alleen toegestaan als de veiligheid van het publiek in het geding is, aldus het hof in Luxemburg.

De Europese Commissie sleepte Polen in juli voor de Europese rechter wegens de ''grootschalige en onherstelbare'' kapactiviteiten in het laatste oerbos van Europa. De kap is in strijd met de natuurbeschermingswetten en vormt een ernstige bedreiging voor een gebied dat tot het Unesco-werelderfgoed behoort. Tal van zeldzame planten- en diersoorten ondervinden er schade van.

Het EU-hof gelastte Polen eind juli te stoppen met kappen, maar het Poolse staatsbosbeheer liet desondanks weten gewoon door te gaan, onder meer omdat de houtkap nodig zou zijn om de verspreiding van schadelijke kevers tegen te gaan. Dat is volgens het hof niet aangetoond.

De Poolse regering moet nu binnen vijftien dagen zeggen hoe het de instructies van het hof gaat naleven. Als de Europese Commissie vervolgens vaststelt dat sprake is van overtreding, kunnen de rechters een boete van minstens 100.000 euro per dag opleggen zolang de illegale kap voortduurt.