De Arabische Liga heeft de Libanese sjiitische beweging Hezbollah als een terroristische organisatie bestempeld. Afgevaardigden van de 22 landen in de Liga waren zondag in spoedzitting bijeengekomen om over de vermeende dreiging van het sjiitische Iran te spreken, dat Hezbollah steunt.

De Arabische ministers van Buitenlandse Zaken veroordeelden "de Iraanse pogingen de regio te destabiliseren." De chef van de Liga, Ahmed Abul Gheit, zei dat de Arabische landen nu geen oorlog gaan voeren tegen Iran, maar zich eerst tot de Veiligheidsraad van VN kunnen richten.

De gewapende vleugel van Hezbollah voerde een guerrillastrijd die Israël er zeventien jaar geleden toe bracht de bezetting van een stuk van het zuiden van Libanon op te geven. In de Syrische burgeroorlog spelen de strijders nu een cruciale rol in de strijd tegen de vijanden van president Bashar al-Assad die vooral bestaan uit soennitische strijdgroepen.