Het grondstoffenbedrijf Trafigura zette in belastingparadijzen bedrijven op voor een Angolese oud-generaal. Ook beheert en betaalt Trafigura bedrijven in belastingparadijzen voor deze Fragoso do Nascimento. 

De relatie tussen Trafigura, een nominaal Singaporees bedrijf dat in Nederland werd opgericht en bekend is van het gifschip de Probo Koala, en de Angolese oud-generaal blijkt uit onderzoek van Trouw naar de Paradise Papers.

Deze documenten uit de administratie van advocatenkantoor Appleby laten zien dat Trafigura bedrijven opzet, beheert en betaalt voor de oud-generaal, die geldt als een vertrouweling van voormalig president Eduardo dos Santos.

Volgens deskundigen is het vreemd dat Trafigura betalingen verrichtte voor bedrijven van Do Nascimento, die bekendstaat onder de bijnaam 'Dino'. "Het is niet duidelijk of deze kosten zijn doorberekend aan Dino of dat ze voor rekening van Trafigura zijn gebleven. Dit roept de vraag op of Trafigura voordelen heeft gekregen door de nauwe band met een vertrouweling van de Angolese oud-president", zegt hoogleraar accountancy Marcel Pheijffer van Nyenrode universiteit. 

''Dit getuigt van een perfecte manier om de Angolese staat te beïnvloeden”, stelt Marc Guéniat, die bij de Zwitserse ngo Public Eye vooral onderzoek doet naar grondstoffenbedrijven en corruptie.

Guéniat denkt dat er inderdaad sprake is van belangenverstrengeling en vermoedt dat Trafigura voordelen kreeg in ruil voor de samenwerking met de oud-generaal. In 2009 kreeg Trafigura bijvoorbeeld een contract met een geschatte waarde van 3,3 miljard dollar toegekend door de Angolese regering.

Roofregime

Hoewel het Afrikaanse land een van de grootste olievoorraden ter wereld bezit, leeft een derde van de Angolezen in armoede. De opbrengsten uit de oliewinning komen vooral terecht bij de rijke elite.

Het 38-jarige bewind van Dos Santos, die in september aftrad, geldt als schoolvoorbeeld van een roofzuchtig regime. De oud-president is nog nauw betrokken bij het reilen en zeilen van het land en zijn familie heeft wijdverbeide zakenbelangen.

Trafigura

Het grondstoffenbedrijf kwam in 2006 in opspraak, nadat het weigerde de kosten voor de verwerking van een lading chemisch afval te betalen in de haven van Amsterdam. De giftige lading van het schip Probo Koala werd vervolgens gedumpt in de stad Abidjan in Ivoorkust. Door gifgas rond de dumpplaatsen kwamen zeventien mensen om het leven en raakten meer dan dertigduizend anderen gewond.

Trafigura ontkende betrokkenheid en trof een schikking met de Ivoriaanse regering, maar werd in 2010 door een Nederlandse rechtbank schuldig bevonden aan de illegale export van chemisch afval.

Het bedrijf is ook in verband gebracht met kartelpraktijken in Malta, de explosie van een opslagtank met giftig afval in Noorwegen, de handel in giftige diesel in Afrika en verschillende omkoopschandalen.