In 2017 was sprake van veel extreme weersomstandigheden zoals catastrofale orkanen, slopende hittegolven en grote droogte. Daarnaast wordt dit jaar waarschijnlijk een van de drie warmste jaren sinds het begin van de metingen.

Dat heeft de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de Verenigde Naties maandag laten weten aan het begin van de klimaatconferentie in Bonn.

Langetermijnindicatoren geven aan dat de ontwikkelingen, zoals toenemende kooldioxideconcentraties, zeespiegelstijging en verzuring van de oceanen, onverminderd zorgelijk blijven. Het ijsoppervlak in het noordpoolgebied blijft dit jaar onder het gemiddelde en ook de hoeveelheid zeeijs rond Antarctica stevent af op een laagterecord.

Uit de voorlopige cijfers in het rapport Staat van het Klimaat van het WMO blijkt dat de gemiddelde temperatuur op aarde in de eerste helft van dit jaar 1,1 graad hoger ligt in vergelijking met de temperatuur in de pre-industriële periode. Als gevolg van El Niño zal 2016 waarschijnlijk het warmste jaar blijven. 2015 of 2017 komen op de tweede en derde plaats.

Orkanen

''De afgelopen drie jaar staan allemaal in de top drie van temperatuurrecords en zijn onderdeel van een opwarmingstendens op lange termijn", aldus secretaris-generaal Petteri Taalas van de WMO.

''We zijn getuige geweest van buitengewone weersomstandigheden, waaronder temperaturen tot boven de  vijftig graden in Azië en recordbrekende orkanen in het Caribisch gebied en de Atlantische Oceaan die tot in Ierland reikten. Ook was er sprake van verwoestende moessonoverstromingen die een enorme invloed hadden op vele miljoenen mensen en was er sprake van ernstige droogte in Oost-Afrika.’’

"Veel van deze gebeurtenissen - en gedetailleerde wetenschappelijke studies zullen later precies bepalen hoeveel - zijn het gevolg van klimaatverandering veroorzaakt door verhoogde concentraties van broeikasgassen als gevolg van menselijke activiteiten’’, aldus Taalas.