Volgens de eerste resultaten hebben de inwoners van de Noord-Italiaanse regio's Lombardije en Veneto voor meer autonomie gestemd. In Veneteo stemde 98,1 procent voor en in Lombardije 95,3 procent.

In tegenstelling tot de Spaanse regio Catalonië wordt niet gestemd over onafhankelijkheid, maar over de vraag of Veneto en Lombardije meer zeggenschap moeten krijgen over onder meer het beheer van hun financiën, het onderwijs en de gezondheidszorg.

Ook willen de voorstanders van meer autonomie een grotere rol van de regio's bij het innen van belastingen. De volksraadplegingen zijn niet bindend.

In Lombardije was de voorlopige opkomst meer dan 40 procent. In Veneto was dat 57 procent.

De bestuurders van de regio's zouden door de resultaten sterker komen te staan in de onderhandelingen met Rome over meer bevoegdheden voor Lombardije en Veneto.

"We kunnen nu een nieuwe pagina schrijven", zei Roberto Maroni, president van de regio Lombardije. "De regio's die om meer kracht vragen zullen het krijgen."

De twee regio's staan samen voor 30 procent van de totale Italiaanse economie. Er is veel onvrede over het financiële beleid van Rome. Veel noorderlingen vinden dat er te veel belastinggeld naar het minder welvarende zuiden van het land vloeit.