Ayatollah Khamenei, de hoogste geestelijke en leider van Iran, heeft woensdag in een toespraak hard uitgehaald naar de Verenigde Staten. Hij zei dat Iran het nucleaire akkoord zal 'verscheuren' als de VS zich definitief terugtrekt uit het akkoord. 

De woorden van Khamenei volgen op de uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump, die vorige week zei dat Iran zich niet aan de afspraken houdt zoals die in 2015 in het nucleaire akkoord zijn opgenomen. Als voorbeeld noemde Trump dat Iran tot twee keer meer zwaar water op voorraad heeft dan in de overeenkomst is afgesproken.

Diezelfde dag had Trump ook besloten om het nucleaire akkoord met Iran niet opnieuw te certificeren. Daarmee is de VS niet formeel uit het akkoord gestapt, maar is het voor de Amerikaanse regering wel mogelijk geworden om nieuwe sancties in te stellen tegen Iran. 

Khamenei heeft tijdens zijn toespraak op zijn beurt gezegd dat Iran voorlopig niet van plan is het akkoord op te zeggen, zolang andere landen die het akkoord ook ondertekenden, hun steun verzekeren. Naast Iran en de VS waren grootmachten als Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Rusland, China en de Europese Unie, de ondertekenaars. 

Europese actie

Vooral de Europese landen verzekerden hun steun voor het akkoord aan Iran na de uitspraken van de Amerikaanse president Trump. 

Khamenei stelde woensdag echter wel dat Europa meer actie moet ondernemen tegen de VS, omdat de Amerikaanse regering in de ogen van Khamenei een vijandige houding aanneemt. Hij suggereerde ook dat Europa momenteel te veel op de hand van de Verenigde Staten zou opereren. 

Ook benadrukte Khamenei dat Europa zich verder niet moet bemoeien met de inhoud van het Iraanse raketprogramma of met de lokale Iraanse politiek.