President Donald Trump heeft in juli tijdens een bijeenkomst over de Amerikaanse nationale veiligheid gezegd dat hij het aantal Amerikaanse nucleaire wapens wil vertienvoudigen.

Dat meldt NBC woensdag op basis van verklaringen van drie mensen die bij de bijeenkomst aanwezig waren.

Trump reageerde hiermee op een presentatie waarin werd verteld hoeveel het aantal Amerikaanse kernwapens sinds de jaren zestig was gereduceerd. De Amerikaanse president stelde dat hij een veel grotere voorraad kernwapens wilde hebben.

De andere adviseurs die bij de sessie aanwezig waren, reageerden unaniem zeer verbaasd op de uitlatingen van Trump. Onder hen bevonden zich de opperbevelhebbers van het Pentagon en minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson.

Trump zelf doet het verhaal van NBC af als onzin. Hij stelt dat het nepnieuws is. "Pure fictie bedoelt om mij te vernederen", twitterde Trump. 

Grote bezwaren

De adviseurs van Trump vertelden hem bij de bijeenkomst wat zowel de juridische als de praktische bezwaren zouden zijn als de VS inderdaad weer meer kernwapens zou krijgen. Zo zou het aanschaffen van nieuwe kernwapens indruisen tegen alle verdragen die zijn voorgangers over dit onderwerp sinds de jaren tachtig hebben getekend.

Geen van de andere aanwezigen deelde de visie van Trump dat de VS meer kernwapens zou moeten hebben.

Tijdens de bijeenkomst op 20 juli werd de president bijgepraat over de staat van de Amerikaanse strijdkrachten. Na afloop van deze sessie zou Rex Tillerson hebben gezegd dat Trump een "idioot" is.

Militaire actie

De onthulling van NBC komt op een moment dat de spanningen tussen de VS en Noord-Korea, dat ook over kernwapens beschikt, toenemen. Trump heeft al meerdere malen gehint op militaire acties tegen Noord-Korea als dat land niet stopt met zijn nucleaire tests.

Ook heeft de Amerikaanse president de afgelopen weken gezinspeeld op het ontbinden van de Iran-deal over een reductie van het Iraanse nucleaire programma. Deze overeenkomst werd in 2015 gesloten na lange onderhandelingen. Trump vindt dat dit akkoord, waarmee een aantal strenge internationale handelssancties tegen Iran werd opgeheven, slecht is voor Amerika.

De VS bezit op dit moment 6.800 kernwapens. In de jaren zestig had het land er nog 32.000. Alleen Rusland heeft iets meer kernwapens dan de VS, namelijk zevenduizend.

Wat gebeurt er als Trump de atoomdeal met Iran verwerpt?
160
Wat gebeurt er als Trump de atoomdeal met Iran verwerpt?