De Europese Unie heeft de sancties die in verband met de Oekraïne-crisis tegen bijna 190 personen en organisaties werden ingesteld, met een halfjaar verlengd tot 15 maart 2018. De strafmaatregelen bestaan voornamelijk uit reisverboden en bevriezing van tegoeden.

De EU stelde na de annexatie van de Krim in 2014 verschillende sancties in tegen Rusland.

Naast de strafmaatregelen tegen 149 individuen en 38 organisaties werden ook sancties afgekondigd tegen sectoren van de Russische economie. Deze lopen nog tot tot 31 januari 2018.

Een derde pakket beperkende maatregelen betreft de Krim en Sebastopol en loopt nog tot 23 juni volgend jaar. De maatregelen bestaan uit in- en uitvoerverboden, beperkingen op handel en investeringen en een verbod om toeristische diensten aan te bieden.