Zo'n dertig gedetineerden in een gevangenis in het Belgische Itter hebben zaterdagavond geweigerd naar hun cel terug te keren. De gevangenen wilden zo hun onvrede uiten over de bezuinigingen op de gevangenissen waar ze de gevolgen van ondervinden.

De politie kwam om de terugkeer naar de cellen te begeleiden. Daana keerde de rust weer. De gevangenen hadden hun wandeling erop zitten toen ze niet terug wilden.

Volgens vakbonden leiden de bezuinigingen van de federale regering tot een tekort aan gevangenispersoneel. Dat heeft weer gevolgen voor het dagelijkse leven van de gedetineerden, die bijvoorbeeld minder kunnen sporten of fitnessen.

De vakbeweging steunt de actie van de gevangenen echter niet. "Er zijn regels te eerbiedigen, ook in de gevangenis. Als we zo'n oproer zouden aanvaarden, dan zouden we de deur openzetten voor alles."