Het Venezolaanse parlement, gedomineerd door de oppositie, is zijn macht officieel kwijtgeraakt. De nieuwe grondwetgevende raad nam vrijdag, zoals verwacht, unaniem een decreet aan, waardoor het parlement definitief buitenspel komt te staan.

De leden van de raad werden na een dubieuze verkiezing aangesteld ten gunste van president Nicolás Maduro,

De tegenstanders van Maduro verwijten de socialistische leider een dictatuur te willen vestigen. De raad, die 545 Maduro-gezinde leden telt, is nu zelf de hoogste wetgevende en uitvoerende macht in het land. In de praktijk verandert er niet zoveel. Het hooggerechtshof blokkeerde sinds 2016 vrijwel elke wet die het congres aannam.