Medewerkers van het Amerikaanse ministerie van Landbouw hebben de opdracht gekregen niet langer woorden zoals 'klimaatverandering' te gebruiken. Voortaan moeten ze het hebben over 'weerextremen', blijkt uit interne correspondentie.

De e-mails in kwestie werden verstuurd door managers en medewerkers van de Natural Resources Conservation Service (NRCS), een onderdeel van het ministerie dat zich richt op natuurbehoud op land in particulier bezit, schrijft de Britse krant The Guardian dinsdag.

De correspondentie toont dat het aantreden van de regering van president Donald Trump een sterk effect heeft gehad op het taalgebruik van sommige ambtenaren omtrent klimaatverandering.

In een schrijven met de datum 16 februari, gaf NRCS-directeur bodemgezondheid Bianca Moebius-Clune haar medewerkers een lijst van woorden die vermeden dienen te worden en hun vervangers. 

Naast 'klimaatverandering' zijn ook gerelateerde termen zoals 'aanpassingen aan klimaatverandering' en 'het terugdringen van broeikasgassen' tegenwoordig uit den boze. Die moeten worden vervangen door, respectievelijk, 'weerstand tegen weerextremen' en 'het vermeerderen van organisch materiaal in de bodem en het bevorderen van het efficiënte verbruik van voedingsstoffen', schreef Moebius-Clune.

"We veranderen niets aan de modellen die we gebruiken, maar wel aan de manier waarop we daarover praten", aldus de directeur. 

'Goedgekeurd'

Voor de ontvangers blijkt dat niet altijd duidelijk te zijn. "Ik wil graag de juiste woorden weten die ik moet gebruiken in plaats van klimaatverandering en alles wat te maken heeft met koolstof", schreef een van hen. "Ik wil zeker weten dat ik de correcte terminologie gebruik, die is goedgekeurd door het agentschap."

Niet iedereen doet dat van harte. Een andere medewerker schreef op 5 juli dat "we er de voorkeur aan geven het taalgebruik te houden zoals het is" om de "wetenschappelijke integriteit van het werk" in stand te houden.

President Trump heeft in het verleden de wetenschappelijke consensus over menselijke klimaatveranderingen meermaals in twijfel getrokken. Hij noemde het onder meer deel van een Chinese list om de economische suprematie van de VS aan te tasten.

Gevaarlijk

Trump heeft verder aangekondigd dat de VS uit het klimaatakkoord van Parijs zal stappen en gaf de federale milieudienst EPA, nu onder leiding van 'klimaatveranderingsontkenner' Scott Pruitt'opdracht beleid voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen te schrappen. Verwijzingen naar klimaatverandering werden van de websites van het Witte Huis en het ministerie van Binnenlandse Zaken verwijderd.

"Deze documenten onthullen Trumps actieve censuur van wetenschap uit naam van zijn politieke agenda", zegt Meg Townsend, jurist bij de nonprofitorganisatie Center for Biological Diversity. 

"Dat de regeringsambtenaren die verslag uitbrengen over de lucht, het water en de bodem die de gezondheid van onze natie in stand houden hun verslagen moeten afstemmen op de anti-wetenschapsretoriek van de regering-Trump is verschrikkelijk en gevaarlijk voor Amerika en de wereldgemeenschap."

'Broddelwetenschap'

Het door de president aangestelde wetenschappelijk hoofd van het Amerikaanse ministerie van Landbouw, Sam Clovis, heeft menselijke klimaatverandering weggezet als "broddelwetenschap".

Vorige week werd onthuld Clovis, die geen wetenschappelijke achtergrond heeft, in het verleden een blog had waarop hij progressieven omschreef als "rasverwisselaars en rasverraders" en Barack Obama een "communist en een dictator" noemde.