Landbouworganisatie LTO Nederland schat in dat de komende tijd een tot enkele miljoenen met fipronil besmette kippen geruimd zullen worden uit de ruim 150 getroffen eierbedrijven.

Een woordvoerder van de brancheorganisatie zei zondag dat er tot nu toe ''enkele honderdduizenden'' kippen geruimd zijn.

''Het merendeel van deze kippen zou vanwege hun leeftijd naar de slacht gaan, maar moet vanwege de besmetting nu vernietigd worden'', aldus de zegsman. Kippen worden gemiddeld tussen de 18 tot 24 maanden voor het leggen van eieren ingezet.

Hoeveel kippen uiteindelijk in totaal geruimd worden, hangt volgens de LTO voor een groot deel af van de eierbedrijven zelf. ''Het is zeer goed mogelijk om jonge kippen te sparen door de ruimtes goed schoon te maken. De kippen zijn dan snel fipronil vrij en hoeven dan niet geruimd te worden'', aldus de woordvoerder.

België 

Ook in het buitenland houdt de kwestie de gemoederen bezig. België onderzoekt 57 pluimveebedrijven op de mogelijke besmetting met het schadelijke bestrijdingsmiddel fipronil.Dit heeft Minister van Landbouw Denis Ducarme zondag naar buiten gebracht.

Een deel van die bedrijven heeft zaken gedaan met ChickFriend, het bestrijdingsbedrijf uit Barneveld dat het middel met de verboden stof in talloze Nederlandse stallen heeft gespoten. De producten van die bedrijven worden nu geweerd van de markt om de consumenten te beschermen, aldus de bewindsman.

Binnen enkele dagen verwachten de Belgische autoriteiten de resultaten van het onderzoek naar de bedrijven binnen te hebben.

Frankrijk

De Franse autoriteiten controleren, met hulp van de Belgische autoriteiten, uit voorzorg of fipronil in de Franse pluimveehandel is gebruikt. Volgens de Fransen zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat besmette eieren in Frankrijk op de markt zijn gebracht en dat er daarom geen reden tot zorg is. 

Onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft uitgewezen dat in de eieren van zeker 152 bedrijven in Nederland fipronil zit. De NVWA adviseert consumenten om gekochte eieren te controlen op eicodes. De lijst met eieren waarin fipronil in is gevonden wordt doorlopend bijgewerkt