Bewindslieden en parlementariërs in Frankrijk mogen geen naaste verwanten meer inhuren als medewerker. Ze moeten openheid geven over kosten die ze maken en de overheidssteun aan politieke partijen wordt transparanter.

Dit zijn onderdelen van een nieuwe wet die woensdag en donderdag door de Franse Eerste en Tweede Kamer is aangenomen.

De nieuwe wet is de eerste van een pakket aan maatregelen die vriendjespolitiek en belangenverstrengeling in de Franse politiek moet uitbannen. Dat is een van de belangrijkste verkiezingsbeloftes van president Emmanuel Macron.

Macron had zijn verkiezing tot president eerder dit jaar mede te danken aan publicaties in Franse media over de conservatieve presidentskandidaat François Fillon die zijn vrouw als medewerker had. Fillon zonk snel weg in de peilingen en verloor in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in april van Macron en Marine Le Pen.

Réserve parlementaire

Waarschijnlijk komt er komende week nog een pakket maatregelen die het vertrouwen in de politiek moet helpen herstellen. De regering wil onder meer een pot geld afschaffen die in 1959 is opgezet voor bijzondere uitgaven van parlementariërs in hun eigen kiesdistrict.

Het geld is bestemd voor bijvoorbeeld verenigingen en openbare instellingen. Critici vinden het stelsel dat 'Réserve parlementaire' heet, veel te geheimzinnig. De parlementsleden kunnen het geld naar eigen goeddunken uitgeven.

Zo was er een parlementslid die veel geld stak in een vereniging voor milieubescherming waar hij zelf voorzitter van was. Ook is met het geld een manege opgeknapt die voornamelijk werd geëxploiteerd door de echtgenote van het gulle parlementslid.