De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag nieuwe sancties tegen Rusland ondertekend. Die waren opgesteld door het Congres als straf voor de Russische bemoeienis tijdens de presidentsverkiezingen in 2016.

Trump is zelf geen voorstander van de sancties, maar een grote meerderheid van het Congres kwam toch met een nieuw pakket sancties. Het Congres verbiedt met de wetgeving bovendien dat Trump de sancties intrekt of verzacht. Daar is eerst toestemming van de volksvertegenwoordigers voor nodig.

De meerderheid in het Congres vindt dat Rusland zich vorig jaar heeft gemengd in de verkiezingsstrijd in de VS en vindt dat Rusland zich schuldig maakt aan agressie in Oekraïne en in Syrië. De wetgeving bevat ook meer sancties tegen Iran en Noord-Korea.

Rusland reageerde eerder al op de maatregelen door op haar beurt sancties aan de Verenigde Staten op te leggen. Het aantal Amerikaanse diplomaten in Rusland moet volgens die sancties per 1 september omlaag naar 455. Dit is evenveel als het aantal Russische diplomaten in de VS. Verder mogen Amerikaanse diplomaten geen gebruik meer maken van een datsja-complex en een opslagloods.

Trump hoopt dat het Congres deze "wet niet aangrijpt om het werk te hinderen dat samen met Europese bondgenoten wordt gedaan om een oplossing te vinden voor het conflict in Oekraïne''. Hij noemt de wet "gebrekkig geformuleerd" en vindt dat het passages bevat die het gezag van de president aantasten.

Medvedev

De Russische premier Dmitri Medvedev heeft geen goed woord over voor de nieuwe sancties. "De regering-Trump heeft volstrekte machteloosheid laten zien", hekelde Medvedev. "Zeer ontluisterend om de uitvoerende macht over te dragen aan het Congres."

Volgens Medvedev komt de strafmaatregel neer op een "totale handelsoorlog". Een en ander betekent ook dat de hoop op betere betrekkingen met de nieuwe Amerikaanse regering is vervlogen. Medvedev deed zijn ontboezemingen op Facebook.

Europa

De Senaat stemde eind juli unaniem voor het opleggen van nieuwe sancties aan Rusland, ondanks dat Trump hier bezwaar tegen had. De ontwerpwet, die voorziet in sancties tegen een aantal verschillende Russische economische sectoren, werd na het instemmen van de Senaat naar het Witte Huis gestuurd.

De sancties die zich onder meer richten op de Russische energiesector en financiering van projecten in Rusland zouden ook Europese bedrijven treffen. De Duitse minister van Economie en Energie, Brigitte Zypries, eiste begin deze week snel stappen van de Europese Unie tegen het Amerikaanse sanctiebeleid.