De Amerikaanse Senaat heeft donderdag bijna unaniem ingestemd met het opleggen van nieuwe sancties aan Rusland, ondanks de bezwaren daartegen van de Amerikaanse president Donald Trump. De Russische president Vladimir Poetin dreigt met tegenmaatregelen.

Het wetsvoorstel dat door de senatoren werd goedgekeurd bevat ook nieuwe sancties tegen Iran en Noord-Korea voor de wapenprogramma's van beide landen. Zo moeten buitenlandse banken die zakendoen met Noord-Korea worden gestraft en wordt handel met de Iraanse Revolutionaire Garde verboden voor Amerikaanse bedrijven.

Maar liefst 98 van de honderd senatoren steunden het voorstel. In het Huis van Afgevaardigden was het voorstel eerder met 419-3 stemmen ook bijna unaniem aangenomen.

De ontwerpwet, die voorziet in sancties tegen een aantal verschillende Russische economische sectoren, zal nu naar het Witte Huis worden gestuurd. Trump kan de wet dan tekenen of zijn veto uitspreken.

Als de president ervoor kiest zijn veto te laten gelden, zal het wetsvoorstel naar verwachting op genoeg steun in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden kunnen rekenen om alsnog te worden aangenomen. 

Het Witte Huis onthoudt zich van commentaar, totdat de president het wetsvoorstel heeft bekeken. Dat kan enkele dagen duren, zei een woordvoerder donderdag.

Een van de onderdelen van het wetsvoorstel is een bepaling die het Congres in staat stelt te voorkomen dat Trump bestaande sancties tegen Rusland afzwakt. Normaal gesproken heeft de Amerikaanse president de bevoegdheid om per decreet sancties op te leggen of op te heffen.

'Onbeschoftheid'

In Rusland werd woedend gereageerd op het senaatsbesluit. De Russische economie is al verzwakt door de sancties die in 2014 werden opgelegd naar aanleiding van de Russische annexatie van de Krim. Het Kremlin ontkent zich te hebben bemoeid met de Amerikaanse verkiezingen. 

Russische president Vladimir Poetin reageerde donderdag op de stemming in het Huis van Afgevaardigden door te zeggen dat Moskou zich zal beraden op een reactie, zodra de definitieve tekst van de wet bekend is.

Rusland "oefent terughoudendheid en geduld, maar we zullen op een gegeven moment moeten terugslaan", zei de Russische leider tijdens een staatsbezoek aan Finland. "Het is onmogelijk om deze onbeschoftheid tegen ons land eindeloos te tolereren."

De Europese Unie heeft ook bezwaar gemaakt tegen nieuwe sancties. De EU is bang dat energieleveranties uit Rusland in gevaar komen.

Ruslandonderzoek

Trump heeft meerdere malen aangekondigd de relatie te willen verbeteren, maar stuit daarbij op complicaties. De president en zijn naaste medewerkers zijn onderwerp van een onderzoek naar ongeoorloofde contacten met Rusland tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van vorig jaar.

Amerikaanse inlichtingendiensten hebben naar aanleiding van dat onderzoek geconcludeerd dat Rusland inderdaad probeerde de verkiezingen te beïnvloeden. Dat heeft geleid tot brede steun voor nieuwe sancties onder parlementariërs. 

Het wetsvoorstel is de eerste wetgeving op het gebied van buitenlandbeleid die door het Congres is goedgekeurd tijdens de regeerperiode van Trump. Ondanks een Republikeinse meerderheid in beide kamers van het parlement, is Trump de afgelopen maanden verwikkeld geraakt in een serie gevechten met wisselvallige uitkomsten om zijn binnenlandse politieke plannen ten uitvoer te brengen.