De Amerikaanse Senaat heeft dinsdag ingestemd met een motie die oproept tot een debat over het afschaffen van het zorgstelsel Obamacare. Vijftig Republikeinse senatoren en vice-president Mike Pence stemden voor.

Twee van de 52 Republikeinse senatoren stemden tegen, evenals alle 48 Democraten. De stem van vice-president Pence was uiteindelijk bepalend. 

De stemming betekent een eerste stap in het mogelijk afschaffen of vervangen van delen van Obamacare. 

Het afschaffen van Obamacare was een van de harde verkiezingsbeloftes van president Donald Trump. Maar twee pogingen een nieuwe zorgwet, het zogenoemde Trumpcare door de Senaat te krijgen, strandden door het uitblijven van een meerderheid.

De Republikeinen willen al zeven jaar dat Obamacare wordt afgeschaft. Volgens de Republikeinen kost het plan van de vorige president, Barack Obama, te veel geld en bemoeit de overheid zich teveel met de verzekeringen van Amerikanen.

Alternatieven

Als Obamacare verdwijnt, is echter nog niet duidelijk wat er voor in de plaats moet komen en of er voor alternatieven een meerderheid bestaat. 

Uitgangspunt is een ontwerp-zorgwet die in mei door het Huis van Afgevaardigden werd aangenomen. Op deze ontwerpwet was veel kritiek. Daarom zullen er in de Senaat naar verwachting allerlei amendementen op worden ingediend.

De versie die de Senaat uiteindelijk aanneemt, moet weer ter goedkeuring aan het Huis van Afgevaardigen worden voorgelegd. Pas daarna kan president Donald Trump mogelijk de nieuwe wet ondertekenen.

Onverzekerde Amerikanen

Obamacare zorgde ervoor dat tientallen miljoenen onverzekerde Amerikanen nu wel een verzekering hebben. Trumpcare zou dit weer ongedaan maken en bovendien veel rijken extra voordeel opleveren.

Volgens berekeningen van een onafhankelijk overheidsorgaan zou Trumpcare ervoor zorgen dat er binnen enkele jaren weer tientallen miljoenen Amerikanen zonder zorgverzekering zouden zitten.