Een Canadese rechtbank heeft twee sekteleiders die zich hadden afgescheiden van de Mormoonse kerk, veroordeeld voor polygamie. 

De 61-jarige Winston Blackmore was tussen 1990 en 2014 met 24 vrouwen getrouwd en zou 146 kinderen hebben. De 53-jarige James Oler zou tussen 1993 en 2009 met vijf vrouwen een huwelijkse relatie hebben gehad. Onduidelijk is hoeveel kinderen hij heeft.

De autoriteiten probeerden Blackmore en Oler al jaren veroordeeld te krijgen, maar dat was lastig omdat hun daden onder de vrijheid van godsdienst vielen. In 2011 oordeelde het hooggerechtshof echter dat de wetten die polygamie verbieden, belangrijker waren dan religieuze vrijheid.

De sekte had zich afgescheiden van de Mormoonse kerk. Blackmore en Oler noemden zich lange tijd bisschop van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, maar nadat die kerk polygamie had afgezworen keerden Blackmore en de zijnen de kerk de rug terug en begonnen ze een nederzetting in het dorp Bountiful.