De Poolse president Andrzej Duda heeft zijn veto-recht gebruikt tegen twee omstreden wetten die volgens critici de rechtsstaat zouden bedreigen. Een van de voorstellen zou het politici mogelijk maken om de rechters van het Hooggerechtshof te vervangen. 

Duda gaat met het besluit in tegen zijn nationaal-conservatieve regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) die het rechtssyteem graag ziet veranderen.

Volgens de Poolse president is het systeem dringend aan verandering toe, maar de voorgestelde hervormingen zouden leiden tot een onderdrukkend systeem en verdelen het land. 

Vrijdag stemde de Poolse Senaat nog in met de nieuwe wetsvoorstellen. Het zou PiS in staat stellen om stevigere politieke controle over de rechterlijke macht te krijgen. 

Lang niet iedereen is blij met de hervormingen. Afgelopen weekeinde zijn opnieuw duizenden Polen de straat opgegaan om te protesteren tegen de wet. De Poolse oppositie noemde het wetsontwerp een uitholling van de onafhankelijke rechtspraak en ondermijning van de democratie.

Ook de Europese Commissie uitte eerder scherpe kritiek en dreigde Polen het stemrecht in de Europese Raad te ontnemen. Volgens Eurocommissaris Frans TImmermans zou het voorstel een eind maken aan "het laatste restje rechterlijke onafhankelijkheid" en de rechterlijke macht onder politieke controle van de regering brengen.