De Europese Commissie komt dinsdag met concrete voorstellen om de blijvende migratie via de Middellandse Zee tegen te gaan. "Het is echt noodzakelijk om onmiddellijk actie te ondernemen", zei een commissiewoordvoerder maandag.

Het aantal migranten vanuit Libië is de laatste tijd sterk gestegen. Italië dreigt al boten van hulporganisaties te weren uit havens, waardoor ze naar buurlanden zouden moeten uitwijken.

De Italiaanse regering gaat een gedragscode voor dergelijke organisaties opstellen, zo is zondag afgesproken in Parijs. Behalve ministers uit Italië, Frankrijk en Duitsland was ook EU-commissaris Dmitri Avramopoulos (Migratie) aanwezig.

Hoe zo'n gedragscode eruit moet zien is nog onduidelijk. Critici stellen dat hulporganisaties een soort taxidienst organiseren tussen Afrika en Europa.

Het is zaak hun activiteiten beter te coördineren, aldus de zegsvrouw van de commissie. "We werken hand in hand met Italië. We moeten op het gas trappen en het gemeenschappelijk asielbeleid uitvoeren."

Toezeggingen

Duitsland en Frankrijk hebben in Parijs toegezegd meer asielzoekers uit Italië op te nemen. Verder werd afgesproken dat de capaciteit van de Europese grens- en kustwacht om migranten die geen kans maken op asiel naar hun land terug te sturen "ten volle moet worden benut".

Opnieuw dreigt de EU het visumbeleid voor (Afrikaanse) landen die hier niet aan meewerken aan te scherpen. Dat zou ertoe kunnen leiden dat hooggeplaatste politici de toegang tot Europa wordt ontzegd.

Libische kustwacht

Ook de extra Europese hulp bij versterking van de Libische kustwacht en het verbeteren van de situatie in migrantenkampen in Libië werd bevestigd. Bovendien is afgesproken te kijken naar de mogelijkheden om de controles aan de Libische zuidgrens op te schroeven om "irreguliere migratiestromen" in te dammen. Dat is erg problematisch, omdat Libië geen centraal gezag heeft.

Ministers verantwoordelijk voor migratie komen donderdag bijeen in Estland om de kwestie te bespreken.