Het Vlaams Parlement heeft woensdag bijna unaniem ingestemd met het verbod op onverdoofd slachten vanaf 2019. Vanaf dat jaar wordt verdoving verplicht voor de meeste dieren, behalve voor runderen en kalveren.

Er woedt al jaren discussie over de invoering van een algemeen verbod op het onverdoofd slachten in Vlaanderen. Het politieke draagvlak voor zo'n verbod is de afgelopen jaren gegroeid, maar er bleven juridische bezwaren en hindernissen.

Over anderhalf jaar mogen dieren alleen ritueel geslacht worden na een onherroepelijke verdovingstechniek zoals elektronische narcose. Door die verdoving wordt het dier ongevoelig voor pijn. Voor runderen en kalveren is de verdovingstechniek nog niet verplicht en wordt voorlopig nog gewerkt met verdoving van het dier meteen na de halssnede.

De slachthuizen krijgen tot 2019 om hun personeel en infrastructuur voor te bereiden op de nieuwe manier van slachten. De joodse gemeenschap en de moslimgemeenschap kunnen rekenen op begeleiding bij het toepassen van de nieuwe regels.