Het is de regeringsleiders van Amerikaanse landen maandag niet gelukt om een gezamenlijke reactie af te stemmen op de politieke crisis in Venezuela.

Ministers van de 34 landen die deel uitmaken van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) waren voor een tweede maal bijeengekomen in Mexico - in mei liep een eerdere vergadering ook op niets uit.

Er wordt naarstig gezocht naar een oplossing voor de politieke en economische crisis in Venezuela. Die heeft ook zijn weerslag op de omringende landen. Het land van de onder vuur liggende president Nicolás Maduro heeft enorme olievoorraden. Eerder deze maand lieten de Verenigde Staten weten dat mogelijk oliesancties in het verschiet liggen.

De VS, Mexico en Peru sturen aan op een verklaring die oproept tot de bescherming van de democratie in het OPEC-land. Zij verwijten Maduro Venezuela dichter bij een dictatuur te brengen. Een handjevol landen weigerde echter een verklaring te tekenen waarin wordt gesteld dat Venezuela ünerhaupt kampt met een crisis. Uiteindelijk haalde de resolutie niet genoeg stemmen.

Dialoog zoeken

Carlos Morales, de minister van Buitenlandse Zaken voor Guatemala en voorzitter van de vergadering liet weten dat hij hoopt dat de overheden uit de regio op een later moment weer bij elkaar komt: "Ik wil niet dat ons werelddeel nog verder uiteenvalt. We moeten op zoek gaan naar oplossingen en de dialoog aan blijven gaan."

In de twee maanden sinds het uitbreken van protesten in Venezuela, zijn zeker 72 mensen omgekomen. In het land is inmiddels een tekort aan voedsel en medicijnen. President Maduro weigert vooralsnog te vertrekken. Volgens hem worden de protesten georganiseerd door de VS. 

Delcy Rodriguez, de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken, liet tijdens de vergadering van de buurlanden weten de bijeenkomst niet serieus te nemen. "We zullen geen van de resoluties die hieruit voortkomen, erkennen." Venezuela dreigt uit de OAS te stappen.

Waarom er al maanden rellen zijn in Venezuela
61
Waarom er al maanden rellen zijn in Venezuela