Donald Trump heeft voor een deel inzage gegeven in zijn financiën over het jaar 2016. Zijn vermogen beliep ruim 1 miljard dollar. Daartegenover stond meer dan 300 miljoen dollar aan schulden, waarvan ruim 100 miljoen dollar bij Deutsche Bank en ruwweg een zelfde bedrag bij Ladder Capital Finance, een vastgoedfonds in New York.

De president diende het financieel overzicht op 14 juni in bij het Office for Government Ethics, een onafhankelijke dienst binnen de federale uitvoerende macht die belangenverstrengeling moet tegengaan. 

Het overzicht is interessant omdat Trump, anders dan gebruikelijk voor presidenten en presidentskandidaten, nog steeds geen inzage heeft gegeven in zijn belastingaangifte. Die heeft hij alsnog niet openbaar gemaakt. In maart van dit jaar onthulde MSNBC-presentatrice Rachel Maddow wel belastingpapieren van Trump, uit 2005.

Imperium

Uit het overzicht blijkt dat Trump de scepter zwaaide over een imperium van 565 afzonderlijke bedrijven. De leiding daarover heeft hij op de dag voor zijn ambtsaanvaarding of eerder overgedragen, voor een deel aan zijn zoon Donald. Toch zou de president nog regelmatig worden bijgepraat over de stand van zaken, vertelde zijn zoon Eric eerder. 

Concurrentie

De staat Maryland en het District of Columbia slepen Trump voor de rechter, zo werd vorige week bekend. Ze verwijten Trump "ongekende schendingen van de grondwet" omdat hij geld heeft verdiend aan buitenlandse regeringen. Bedrijven op hun grondgebied ondervinden oneerlijke concurrentie van het Trump-Hotel, zeggen de lokale overheden.

In de documenten die door de president werden ingediend wordt vemeld dat Trump inderdaad geld verdiende aan het onlangs geopende Trump-hotel, dat in Washington dicht bij het Witte Huis staat: bijna 20 miljoen dollar. De omzet van zijn buitenverblijf in Mar-a-Lago in Florida verdubbelde in een periode van vijftien maanden tot 37 miljoen dollar.

Buitenlands geld

De meeste bedrijven in het zakenimperium zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Er zitten ook een paar bedrijven in onder meer Schotland, Ierland, Canada, Brazilië en Bermuda.

Behalve naar financiële belangenverstrengeling loopt ook een onderzoek naar de vraag of Trump financiële banden heeft met Rusland. Een verzoek van Democratische commissieleden in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden aan Deutsche Bank om zulke informatie vrij te geven voor het onderzoek, werd vorige week door die bank geweigerd.