Het aantal mensen dat zwaargewond raakt door verkeersongelukken in de Europese Unie moet in 2030 zijn gehalveerd vergeleken met 2020. Die doelstelling stelden de 28 EU-transportministers zich donderdag in Luxemburg.

Het zijn er nu jaarlijks zo’n 135.000. Vooral voor fietsers en voetgangers moet meer aandacht komen.

In 2010 werd al afgesproken het aantal verkeersdoden in tien jaar te halveren. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Het verkeer eiste vorig jaar 25.500 levens, 19 procent minder dan in 2010. De maatschappelijke kosten vanwege alle verkeersslachtoffers worden geschat op meer dan 100 miljard euro per jaar.

Om de verkeersveiligheid te verbeteren zouden meer 30 kilometerzones moeten worden ingesteld. Ook moeten de verkeersveiligheidsregels beter worden gehandhaafd. En alcohol en drugs in het verkeer moeten harder worden aangepakt.

Niet trots

Nederland behoort met 33 verkeersdoden per miljoen inwoners tot een van de vijf verkeersveiligste landen in de EU. Dit zijn geen cijfers om trots op te zijn, waarschuwt Veilig Verkeer Nederland: in het verleden stond Nederland hoger.

Ook neemt het aantal slachtoffers in het verkeer in Nederland ook niet af.  In 2015 kwamen 185 fietsers om het leven in het verkeer, 115 mannen en 70 vrouwen. Mensen van 75 jaar of ouder verongelukken het vaakst bij een ritje met de fiets.

Deltaplan

Het Verbond van Verzekeraars heeft onlangs een 'Deltaplan' opgesteld om de verkeersveiligheid in Nederland weer te vergroten. De verzekeraars dringen er bij het volgende kabinet op aan deze suggesties mee te nemen in de prioriteitenlijst voor de komende vier jaar.

Negentig procent van alle verkeersongevallen wordt veroorzaakt door menselijke fouten. Een groeiend probleem is het gebruik van smartphones, zowel in de auto als op de fiets. VVN wil dat hier in campagnes nog meer aandacht voor wordt gevraagd.