Het Hooggerechtshof van Noorwegen neemt een beroep van Anders Breivik niet in behandeling. De massamoordenaar wilde in hoger beroep gaan tegen een besluit uit maart van een gerechtshof dat oordeelde dat zijn mensenrechten in de gevangenis niet worden geschonden.

Breiviks advocaat kondigde aan nu naar het Europees hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg te zullen gaan.

De inmiddels 38-jarige gevangene pleegde in 2011 in Oslo twee aanslagen waardoor in totaal 77 mensen om het leven kwamen. Hij werd een jaar later veroordeeld wegens meervoudige moord en terrorisme.

Hij kreeg 21 jaar celstraf opgelegd met de mogelijkheid tot verlenging. Na 21 jaar wordt bekeken of hij nog een gevaar voor de samenleving is. Zo ja, dan kan de straf met telkens perioden van vijf jaar worden verlengd.

Anders Breivik had geprotesteerd tegen de omstandigheden waaronder hij zijn straf moet uitzitten. Hij verblijft in vrijwel volledige isolatie in een cel die drie ruimten telt. Hij heeft geen enkele omgang met medegevangenen en wordt gelucht op een speciale plek voor hem alleen.