De regering-Trump zal de financiële verplichtingen die een gevolg zijn van Obamacare voorlopig nakomen. Amerikanen met weinig inkomen kunnen dankzij die subsidie hun zorgverzekering betalen. 

Het Witte Huis liet woensdag weten dat nog niet vaststaat wat in de toekomst gaat gebeuren met de zorgtoeslag.

"We hebben besloten door te gaan en de betalingen nu nog te blijven doen, maar we hebben nog geen definitief besluit genomen over de toekomstige betrokkenheid", aldus een regeringsvertegenwoordiger.

Trump beloofde al tijdens zijn verkiezingscampagne dat hij zo snel mogelijk een einde zou maken aan de "verfoeilijke" Obamacare, maar kreeg daarvoor geen steun in het Congres. Dat moet vrijdag een oordeel vellen over de begrotingsvoorstellen.

Om de Democraten maar ook een aantal Republikeinen tegemoet te komen, was duidelijkheid gewenst over voortzetting van een betaalbare ziektekostenverzekering voor zo lang het duurt.

Belastinghervorming

Ook heeft president Trump woensdag zijn veelbesproken belastingplannen ontvouwd. Het Witte Huis publiceerde een samenvatting van zijn voorstellen voor belastingverlaging en -hervorming op een A4'tje. Erg verrassend waren die niet meer.

Zoals minister van Financiën Steven Mnuchin eerder op woensdag al had verklapt, sprong de flinke reductie van de vennootschapsbelasting en van de belasting voor andersoortige bedrijven eruit. Zij gaan als het Congres ermee instemt niet langer 35 of meer procent betalen maar slechts 15 procent.

De individuele Amerikaan houdt gemiddeld meer over, maar de best betaalden gaan er het meest op vooruit.

Minder schijven

Trump wil het aantal belastingschijven terugbrengen van zeven naar drie, met een maximaal tarief van 35 procent, en het bedrag verdubbelen dat iedereen standaard mag aftrekken op zijn aangifteformulier. Verder verdwijnen onder meer de successierechten.

In de VS kan alleen het Congres belangrijke veranderingen aanbrengen in de belastingwetgeving. Parlementariërs hebben Trumps ideeën, die werden aangekondigd als de grootste belastingverlaging en -vereenvoudiging in de Amerikaanse geschiedenis, verwelkomd als beginpunt voor verdere discussie over vernieuwing van het stelsel.

Kostendekkend

Over de financiering zijn de nodige vragen. Mnuchin en Trumps financieel adviseur Gary Cohen noemden naast de bezuinigingen op de overheidsuitgaven op de eerste plaats de verwachte, stabiele economische groei als compensatie voor de vermindering van de belastinginkomsten.

Economen geloven niet dat de hervormingen kostendekkend zijn en waarschuwen voor forse stijging van de staatsschuld. De Democraten in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat hebben ook grote twijfels.